Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΕΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ – ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Η Ομοσπονδία Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδος  ( Ο.Π.Κ.Ε ) σε συνεργασία με τις Συμμετέχουσες Ενώσεις πραγματοποίησε το Σάββατο 05/02/2011 έκτακτη γενική συνέλευση στην αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Τα σωματεία των επαγγελματιών καπνοπωλών περιπτερούχων από ολόκληρη την Ελλάδα, αποφάσισαν τα ακόλουθα:
1) Σχετικά με τα ποσοστά κέρδους από τη λιανική διάθεση των καπνοβιομηχανικών προϊόντων
Μετά από σύντομο απολογισμό των μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεων με την Πολιτεία και τους εμπλεκομένους φορείς (Πολιτεία, καπνοβιομηχανία, χονδρεμπόριο), εκτιμήθηκε ότι οι πρόσφατες άτολμες νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν έλυσαν το εκρηκτικό πρόβλημα που προκάλεσε η υπέρμετρη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού σε συνδυασμό με την στασιμότητα των λιανικών τιμών και τις εναρμονισμένες πρακτικές των εμπλεκόμενων φορέων (καπνοβιομηχανίες, χονδρεμπόριο) στη διαμόρφωση της εργοστασιακής, της χονδρικής και της λιανικής τιμής.
Χαρακτηριστικά, σε πακέτο είκοσι (20) τσιγάρων λιανικής τιμής 3,20 ΕΥΡΩ, το κέρδος του λιανοπωλητή το 2009 ανερχότανε σε 0,26 ΕΥΡΩ, ήτοι στο 8,48% της λιανικής τιμής με συνολική φορολογία 73,47% επ’ αυτής. Το κέρδος αυτό το 2010 συρρικνώθηκε σε 0,09 ΕΥΡΩ, ήτοι στο 2,93% της λιανικής τιμής με συνολική φορολογία 85,70%, ενώ μετά την αναδιάρθρωση των φορολογικών συντελεστών με πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Πολιτείας, παρά τις εκ μέρους της δεσμεύσεις, δεν αποκαταστάθηκε στα επίπεδα του έτους 2009, αφού θα ανέλθει σε ποσό 0,12 ΕΥΡΩ και ποσοστό 3,74% με συνολική φορολογική επιβάρυνση 83,70%.
Όπως προκύπτει εμφανώς από τα παραπάνω, την μικρή μείωση της φορολογίας από την αναδιάρθρωση των φορολογικών συντελεστών την καρπώθηκαν η καπνοβιομηχανία και το χονδρεμπόριο, χωρίς καμία βελτίωση της θέσης του περιπτέρου και του καπνοπωλείου.
Δεδομένου ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και ο αφανισμός των καπνοπωλείων βρίσκεται επί θύραις, καθώς τα καπνικά αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70%  έως 80% του συνολικού τζίρου, προκειμένου οι καπνοπώλες να μην γίνουν ξανά τα θύματα παλινωδιών, ανεκπλήρωτων υποσχέσεων, λευκών επιταγών της πολιτείας για νομοθετική διευθέτηση του θέματος χωρίς αντίκρισμα, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
α) Συνάντηση εξουσιοδοτημένης αντιπροσωπείας με τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Δημήτριο Κουσελά σε εύθετο χρόνο, πολύπλευρη ενημέρωσή του για τις εξελίξεις και τη χορήγηση προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών για την νομοθετική κατοχύρωση ελάχιστου βιώσιμου ποσοστού προμήθειας για την πώληση των καπνοβιομηχανικών προϊόντων (8%). .
 β) Την υιοθέτηση των ακόλουθων μορφών πάλης σε περίπτωση εκπνοής της παραπάνω προθεσμίας:
·         Συνάντηση εξουσιοδοτημένης αντιπροσωπείας με αντιπροσωπείες όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τα προβλήματα του κλάδου, την υιοθέτηση και υποστήριξη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την προμήθεια ελάχιστου ποσοστού προμήθειας για την λιανική πώληση των καπνικών και την υποβολή αναφοράς στην Επιτροπή και επερώτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις φορολογικές και τιμολογιακές στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
·         Υποβολή αναφοράς στις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού και φορολογίας με το ίδιο αντικείμενο.
·         Υποβολή στα εθνικά εργαστήρια συλλογικών και μαζικών αγωγών κατά των λοιπών εμπλεκομένων στην παραγωγή, εισαγωγή και διακίνηση καπνοβιομηχανικών προϊόντων με αίτημα την παράλειψη στο μέλλον της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης τους και των εναρμονισμένων πρακτικών τους, καθώς και ενδεχομένως την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας των περιπτερούχων από τις πρακτικές αυτές.
·         Προκήρυξη  απεργιακών  κινητοποιήσεων.
·         Λήψη νομίμων και συλλογικών εμπορικών αντιμέτρων κατά των στρεβλώσεων της αγοράς καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
2) Σχετικά με τα ποσοστά κέρδους από τις κάρτες τηλεφωνίας
Υπήρξε ομόθυμη διαπίστωση ότι οι εταιρείες τηλεφωνίας στηρίζουν τις εμπορικές προσφορές διάθεσης των προϊόντων τους στην παροχή εξευτελιστικών ποσοστών προμήθειας (2%-3%) στα σημεία λιανικής πώλησης, τα οποία λειτουργούν και μοχθούν νυχθημερόν για τη διάθεσή τους στο καταναλωτικό κοινό.
Αποφασίστηκε η επίδοση τελεσιγράφου δεκαπέντε (15) ημερών στις εμπλεκόμενες εταιρείες για ποσοστό προμήθειας 10% επί της αναγραφόμενης τιμής. Σε περίπτωση αρνήσεώς τους, αποφασίστηκε να ξεκινήσει η λιανική διάθεση των καρτών στο κοινό σε τιμή ανώτερη της αναγραφόμενης, με παράλληλη τεχνική συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη φορολογική μεταχείριση της διαφοράς της αναγραφόμενης από την πραγματική έως την πραγματική τιμή διάθεσης.
Σε περίπτωση φοροτεχνικών κωλυμάτων, οι κινητοποιήσεις θα φτάσουν μέχρι την αναστολή διάθεσης καρτών τηλεφωνίας από τα περίπτερα και καπνοπωλεία, μέχρι της αναγκαίας προσαρμογής των ποσοστών.
3) Ως προς την απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
Αποφασίστηκε συντονισμός των δράσεων της ομοσπονδίας με τους εμπλεκόμενους φορείς των επιχειρηματιών εστιάσεως, υπό την αιγίδα της συνομοσπονδίας, με στόχο την αναστολή εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης τουλάχιστον για τρία (3) έτη ένεκεν της οικονομικής κρίσης και της εξ αυτής κάθετης πτώσης του τζίρου των επιχειρήσεών μας.
4) Ως προς την περαίωση των φορολογικών μας χρήσεων
Κατόπιν της συμβολής του κλάδου στην αποκατάσταση της φορολογικής ειλικρίνειας και την σύλληψη μεγάλου μέρους αποκρυβόμενης φορολογητέας ύλης από προμηθευτές και επαγγελματίες, η οποία εκδηλώθηκε με το αίτημά μας για την κατάργηση των βιβλίων αγορών και την υπαγωγή μας σε βιβλία β’ κατηγορίας, αλλά και εξαιτίας της μετάβασης αυτής, διεκδικούμε την περαίωση των εκκρεμών μας χρήσεων με βιβλία αγορών χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση και την περαίωση των εκκρεμών χρήσεων με σύστημα και συντελεστές ανταποκρινόμενους στις ιδιαιτερότητές του, με βάση τα καθαρά κέρδη.
Στηρίζουμε τις σχετικές πρωτοβουλίες της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και τα αντίστοιχα γραπτά υπομνήματά της.
5) Ως προς τα μισθώματα
Παρά την ευρεία κατανόηση των εκμισθωτών μας αναπήρων πολέμου στα προβλήματα επιβίωσης του κλάδου, μεμονωμένες περιπτώσεις εξακολουθούν να καταχρώνται το ευεργέτημα που τους έδωσε η πολιτεία χωρίς καμία επιβάρυνση και εκβιαστικά να επιβάλλουν στους επαγγελματίες μη βιώσιμους όρους συναλλαγής.
Αποφασίστηκε η συλλογική διαβούλευση με την Εθνική Γενική Συνομοσπονδία των αναπήρων πολέμου Ελλάδος για την υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας με αντικείμενο τη στασιμότητα ή την μείωση των μισθωμάτων.
Επίσης, αποφασίστηκε η κατάρτιση και η υποβολή δέσμης προτάσεων για την επέκταση των ρυθμίσεων για τις επαγγελματικές μισθώσεις στις μισθώσεις αδειών λιανικής πώλησης καπνού, ώστε να ομαλοποιηθεί η αγορά και οι επαγγελματίες να μη βρίσκονται ανά επτά έτη με παράνομες και καταχρηστικές αξιώσεις για την καταβολή άϋλης εμπορικής αξίας (αέρα), ακόμη και μετά την απαγόρευση του νόμου, αλλά και για υπέρογκες αυξήσεις των ενοικίων (20%).
6) Ως προς το ποσοστό διάθεσης του τύπου
Διαπιστώθηκε η πλήρης ακύρωση όλων των κυβερνητικών εξαγγελιών για άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων στη διάθεση του τύπου, καθώς διατηρείται το απαρχαιωμένο καθεστώς των εφημεριδοπωλών, στους οποίους η πολιτεία εκχωρεί την κανονιστική της αρμοδιότητα και επιτρέπει να επιβάλλουν καθ’ ολοκληρίαν όρους συναλλαγής.
Αποφασίστηκε σχετική ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων αλλά και των κοινοτικών αρχών, με σκοπό την ελεύθερη επιλογή συνεργάτη – εφημεριδοπώλη και την διαμόρφωση των μεταξύ τους όρων συναλλαγής μέσα από διαπραγμάτευση εντός των πλαισίων του νόμου.
7) Ως προς τις αρμόδιες αρχές αδειοδότησης των περιπτέρων
Ομόθυμα αποδοκιμάστηκε η μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στους Δήμους και επισημαίνεται η πιθανότητα να καταστεί αυτή αντικείμενο τοπικής συναλλαγής.
Η φύση της συγκεκριμένης προνοιακής αρμοδιότητας, που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δε συνάδει με τέτοιο εξειδικευμένο επίπεδο αποκέντρωσης σε μία σειρά από θέματα, όπως μεταφορά περιπτέρων, δυνατότητα αποκατάστασης δικαιούχων σε πλέον του ενός δήμους, έγκριση μίσθωσης κ.τ.λ., με αποτέλεσμα να ανακύπτουν θέματα νομιμότητας και συνταγματικότητας.
8) Θέματα νόμου 3648/2008
Εκφράστηκε η πάγια θέση των περιπτερούχων για ανάσχεση της συγκέντρωσης της λιανικής αγοράς των καπνικών και ψιλικών από οργανωμένα μεγάλα εμπορικά συμφέροντα και επέκταση της σχετικής νομοθεσίας.   
Ωστόσο, αποφασίστηκε η προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων και η άρση ανεπιεικών αποτελεσμάτων της απαγόρευσης εκμισθώσεων περιπτέρων σε μικρές προσωπικές εταιρείες μεταξύ συνεργατών με μία σειρά από μέτρα, όπως: α) χορήγηση δικαιώματος παράτασης και προτίμησης σε υφιστάμενες μισθώσεις, β) απαλλαγή των μισθωτών περιπτέρων από το φόρο υπεραξίας (α. 20 Κ.Φ.Ε.) σε περίπτωση μίσθωσης περιπτέρου σε περίπτωση αποχώρησης του προηγούμενου μισθωτή ή αναμίσθωσης σε εταίρο της υπό λύση μέχρι τότε μισθώτριας εταιρείας.


9) Ως προς τα πωλούμενα προϊόντα
Αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος για τη διεύρυνση του κύκλου των πωλούμενων προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών από τα περίπτερα στο χώρο των  τυχερών παιχνιδιών, των οπτικοακουστικών μέσων, των κολυβιστικών εργασιών (ανταλλακτήρια συναλλάγματος), των εισιτηρίων, των οπτικοακουστικών φορέων (CD, DVD, MP-3), των εισιτηρίων, των τυχερών παιγνίων (λαχεία κ.τ.λ.), των μικρών συσκευών (όπως της κινητής τηλεφωνίας) κ,ο,κ
10) Ως προς τους αυτόματους πωλητές
Διαπιστώθηκε ο συντεταγμένος αθέμιτος ανταγωνισμός των επιχειρήσεών μας από πλεονεκτική θέση από την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών με παράνομο τρόπο (όπως στα καπνικά) ή με απόκρυψη φορολογικής ύλης (όπως στα ψιλικά), σε χώρους υψηλής συγκέντρωσης και παραμονής του καταναλωτικού κοινού (γραφεία, εμπορικά κέντρα, σταθμοί, γυμναστήρια κ.τ.λ.) και χωρίς κόστος.
Αποφασίστηκε η διεκδίκηση της απαγόρευσης της εγκατάστασής τους εκτός καταστημάτων διάθεσης των πωλούμενων με αυτούς προϊόντων ή η εγκατάστασή τους μετά από διοικητική άδεια, σύμφωνα με νομοθετημένα χωρικά κριτήρια τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη την όμορη εγκατάσταση και αποδοτικότητα των επιχειρήσεών μας.
Εξουσιοδοτούμε επιτροπή συγκροτημένη από τον Πρόεδρο της Ο.Π.Κ.Ε. Κωνσταντίνο Κόγια και τους εκπρόσωπους των συνεργαζομένων ενώσεων καθώς και τους νομικούς συμβούλους, Παπαγιάννη Ευάγγελο, και Νιζάμη Βασίλειο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και την ανάληψη κάθε αναγκαίας πρωτοβουλίας για την προβολή και υιοθέτηση των αιτημάτων μας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Εκφράζουμε την αγωνιστική μας ετοιμότητα για τη διεκδίκηση της σωτηρία του κλάδου και απευθύνουμε πρόσκληση προς όλους τους συναδέλφους να πλαισιώσουν τους αγώνες της ομοσπονδίας μέχρι την τελική νίκη.
Πρόταση μας ήταν και  είναι  η αξιοπρεπή διαβίωση με θεσμοθετημένο ποσοστό κέρδους το 8,2%. 


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Ομοσπονδία Περιπτερούχων & Καπνοπωλών Ελλάδος
και οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ.